Universitatea Liberă Internațională din Moldova


Noutăți


 • Un ofițer național din cadrul Oficiului ONU pentru drepturile omului a susținut o prelegere, la ULIM

  Sistemul ONU de monitorizare a drepturilor omului a fost prezentat studenților juriști de dna Olesea Perean, ofițer național în cadrul Oficiului ONU pentru drepturile omului, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Centrului de Informare al Organizaţiei Naţiunilor Unite, găzduit de ULIM și organizat de Departamentul Informaţional Biblioteconomic în colaborare cu Facultatea Drept. 11.12.2017
 • Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului,
  competiție strânsă, la ULIM, a celor mai buni studenți juriști de la patru universități

  Facultatea Drept a început, azi, seria evenimentelor extracurriculare interuniversitare, organizate pe final de semestru. La ora aceasta, studenți juriști ai Universității Libere Internaționale din Moldova, Universității de Stat din Moldova, Academiei Militare ”Alexandru cel Bun” și Academiei de Poliție ”Ștefan cel Mare” s-au întrunit, la ediția a 14-a a Conferinței Științifice Interuniversitare, dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, celebrată, anual, pe 10 decembrie. Evenimentul este organizat de Facultatea Drept în parteneriat cu Centrul de Drept al Avocaților și Reprezentanța Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, constituind o amplificare a schimburilor academice și o deschidere a ULIM spre cooperare interinstituțională. 11.12.2017
 • În atenția viitorilor asistenți sociali
  Noi parteneriate ale ULIM

  Azi, la ceremonia de inaugurare a Conferinței Științifice Internaționale ”Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”, ULIM a încheiat acorduri de colaborare cu Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale (CNAPSS) și Fundația de Binefacere ”Caritas Moldova”. Obiectivul esențial al noilor parteneriate constituie interesul bilateral de a contribui la aplicarea în practică a politicilor sociale și pregătirea specialiștilor în vederea colaborării profesionale intersectoriale. 08.12.2017
 • Cercetători din RM și străinătate se întrunesc, la ULIM
  Conferința Științifică Internațională Preocupări contemporane ale științelor socio-umane

  Azi, la ULIM, și-a deschis porțile ediția a VIII-a a Conferinței Științifice Internaționale Preocupări contemporane ale științelor socio-umane, organizată de Facultatea Științe Sociale și ale Educației în parteneriat cu Școala Doctorală Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, un șir de instituții din țară și de peste hotare. Circa o sută de personalități academice din SUA, Israel, Ucraina, România și R. Moldova se reunesc, timp de două zile, la ULIM, pentru a-și prezenta cercetările de ultimă oră. 08.12.2017
 • ULIM contra plagiatului
  Dreptul de autor şi mediul digital

  Combaterea fenomenului plagiatului în mediile academice reprezintă o preocupare majoră de mai mulți ani a profesorilor și studenților ULIM. În acest context, azi, cadrele didactice și redactorii ştiinţifici ai revistelor instituţionale au beneficiat de un workshop, cu tema: “Dreptul de autor şi mediul digital", susţinut de dl Andrei Moisei, specialist coordonator în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Domnia sa a analizat fenomenul plagiatului în condițiile noilor tehnologii informaționale. Expertul a constatat debandada la acest capitol în toate instituțiile din R. Moldova, lipsa unui control sever în ceea ce privește recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuala, ca drepturi private. 07.12.2017
 • Internaționalizarea ULIM, condiție esențială pentru creșterea calității procesului educațional

  Internaționalizarea academică reprezintă un obiectiv esențial al conducerii ULIM pentru dezvoltarea cercetării, creșterea calității procesului educațional și crearea de noi oportunități în contextul deschiderii spre globalizare. Rectorul Andrei Galben a subliniat, în cadrul ultimei reuniuni a Senatului ULIM, că administrația va investi, în continuare în cooperarea cu partenerii din străinătate, în vederea promovării unor standarde înalte ale instituției noastre și promovării acesteia peste hotare. Dl Vlad Chirinciuc, vicerector pentru relații internaționale, a prezentat un raport de evaluare a etapelor de internaționalizare a proceselor universitare ale ULIM, în anul academic 2016-2017. Facem aici o trecere în revistă a celor mai valoroase. 06.12.2017
 • VIDEO
  Expoziția ULIM cu vânzare de produse realizate de persoane cu dizabilități, în atenția mass-media

  Urmăriți un reportaj TV de la expoziția cu vânzare de produse dintre cele mai diverse, cadouri pentru cei dragi în luna sărbătorilor, realizate de persoane cu dizabilități fizice și psihice. Evenimentul a fost organizat, săptămâna trecută, la ULIM, de Direcția generală asistență socială a Consiliului Municipal Chișinău în parteneriat cu Catedra Asistenţă Socială şi Sociologie „Nicolae Sali” din cadrul ULIM, în preajma Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități. 05.12.2017

mai mult