Dubcoveţchi Iuri

Decanul academic al facultăţii
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
Email: informatica@ulim.md

Blog: http://idubcovetchi.ulim.md

Funcţia/poziţia ocupată

Conferenţiar universitar la Catedra Tehnologii Informaţionale şi Calculatoare.

Disciplinele predate la ULIM

1)    Proiectarea asistată de calculator;

2)    Electronică;

3)    Fizica dispozitivelor cu semiconductori;

4)    Circuite integrate;

5)    Proiectarea sistemelor electronice;

6)    Bazele electrotehnicii şi electronicii.

Domeniile de interes ştiinţific

Fizica stării condensate: efecte galvanomagnetice şi termoelectrice în semimetale. Proiectarea schemelor electronice.

 


27.01.2015