Consiliul pentru asigurare a Calității

 

 

Componența Consiliul pentru asigurarea Calităţii 2016-2017

 

Votată la ședința Senatului din 14 septembrie 2016

Proces verbal No 1 din 14 septembrie 2014

 

 

 

Nr

Nume, prenume

Funcție

Facultatea

1

Ana Guțu

Prim-vicerector

Facultatea Litere

2

Soltan Ana

dr.conf., președinte

Facultatea Științe Economice

3

Beneș Olga

lector superior

Facultatea Drept

4

Mohammadifard Gholamali

 dr, conf.

Facultatea psihologie, AS și Științe ale Educației

5

Bâzgu Tatiana

 dr.conf.

Facultatea informatică și inginerie

6

Panța Rodica

dr. conf.

Facultatea Relații Internaționale, istorie, jurnalism

7

Sărăcuța Svetlana

Dr.hab., prof.univ

Litere

8

Gumovschi Andrei, 

dr.conf.

Facultatea Biomedicină, Ecologie și Silvicultură

9

Svetlana Parmacli

Doctorat în istorie

Șef Serviciu Control Calitate procese educaționale

10

Popuşoi Cristina

Magistru în biblioteconomie

 Secretar Consiliu

11

Balode Nelly

lector

Facultatea psihologie, AS și Științe ale Educației

12

Botnari Ştefan

studenta

Studentă Facultatea psihologie, AS și Științe ale Educației

Contacte:

Str. Vlaicu Pârcalab, 52
Chişinău, Republica Moldova
MD-2012
E-mail: qa@ulim.md


16.05.2010