Educational Council

 

 

Componența Consiliul pentru asigurarea Calităţii 2017-2018

 

Votată la ședința Senatului din 14 septembrie 2016

Proces verbal No 1 din 14 septembrie 2014

 

  

 

Nr.

Nume, prenume

Facultatea

e-mail

Telefon

1.

Ana Guțu, dr., prof. univ.

Prim-vicerector

Litere

agutu@ulim.md

069125599

2.

Spînu Ana, dr., conf. univ., președinte

Științe Economice

anasoltan2001@yahoo.com

069402213

3.

Beneș Olga, lector univ.

Drept

 

olga_benes@yahoo.fr

069198089

4.

Mohammadifard Gholamali, dr., conf. univ.

Psihologie, AS și Științe ale Educației

bolovanvechi@gmail.com

068145508

5.

Bâzgu Tatiana, lector univ.

Informatică și Inginerie

tbizgu73@mail.ru

067420177

6.

Panța Rodica, dr. conf. univ.

Relații Internaționale, Istorie, Jurnalism

pisarencu@yahoo.com

078669136

7.

Sărăcuța Svetlana, lector

Facultatea Litere

saracutasv@mail.ru

069173535

 

8.

Gumovschi Andrei, dr., conf. univ.

Biomedicină, Ecologie și Silvicultură

agumovschi@mail.ru

069200355

9.

Svetlana Parmacli

Doctorat în istorie

Serviciu Control Calitate procese educaționale

sparmacli@mail.ru

079332899

10.

Popoușoi Cristina,

magistru în biblioteconomie, secretar Consiliu

cpopusoi@mail.ru

2-80

079914395

11.

Balode Nelly,

lector univ.

Psihologie, AS și Științe ale Educației

nelly.balode@gmail.com

068340575

12.

Botnari Ștefan, student

Psihologie, AS și Științe ale Educației, an.III, licență

stefan.botnari.1@gmail.com

079415533

 

 

 Contacte:

Str. Vlaicu Pârcalab, 52
Chişinău, Republica Moldova
MD-2012
E-mail: qa@ulim.md


16.05.2010