Centrul de Cultură și Limbă Coreeană „Se Jong” din cadrul ULIM în colaborare cu Ambasada Coreei de Sud în Ucraina a organizat concursul de eseuri: „Insula Dokdo din Marea de Est”

  La data de 15 mai, Centrul de Cultură și Limbă Coreeană „Se Jong” în colaborare cu Ambasada Coreei de Sud în Ucraina a organizat concursul de eseuri cu tema: „Insula Dokdo din Marea de Est”. La competiție au partcipat studenți ce au demonstrat interes pentru subiect, astfel, aceștia au prezentat lucrările în limbile: română, rusă, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă. Cu prilejul acestui eveniment a fost invitat ministrul-consilier al Ambasadei Coreea de Sud în Ucraina, Park Heung-Kweun, care a comunicat studenților despre aspectele istorice și controversele existente dintre Coreea de Sud și Japonia cu privire la insula Dokdo din Marea de Est. Deasemenea, Park Heung-Kweun a relatat că neînțelegerile dintre Japonia și Coreea de Sud s-au dezvoltat după cel de-al Doilea Război Mondial, iar oficialii celor două țări depun efortul de a rezolva acest conflict pe cale diplomatică. În eseurile prezentate tinerii și-au exprimat opinia cu privire la apartenența geografică și istorică a insulei Dokdo din Marea de Est, astfel au reflectat propriile idei de soluționare a conflictului. Toți participanții la concurs au fost premiați de către Ambasada Coreei de Sud în Ucraina, iar studenții care au ocupat locurile I, II și III au fost recompensați cu sume bănești.

  Totodată, diplomatul a avut o întrevedere cu rectorul ULIM, conf. univ. dr., Ilian Galben și directorul Centrului de Cultură și Limbă Coreeană „Se Jong”, Han Ho Jin. În cadrul acestei întâlniri rectorul Ilian Galben a precizat că își dorește să urmeze idealurile pe care le-a promovat regretatul rector, fondator ULIM, academicianul Andrei Galben, continuând dezvoltarea parteneriatelor educaționale între Coreea de Sud și ULIM, astfel studenții ambelor țări să poată beneficia de schimb de experiență. Park Heung-Kweun a demonstrat disponibilitate pentru ulterioarele colaborări și a manifestat interes în consolidarea și extinderea relațiilor bilaterale. De asemenea, ministrul-consilier al Ambasadei Coreea de Sud în Ucraina a vizitat sălile de lectură din cadrul Departamentului Informațional Biblioteconomic, laboratoarele de cercetare, Institutul „Confucius”, Aula Coreea de Sud, muzeul „Prieteniei” și Centrul de Cultură și Limbă Coreeană „Se Jong”.


16.05.2018