Ziua Internațională a Telecomunicațiilor și a Societății informaționale marcată la ULIM

Joi, 17 mai, la ULIM a fost aniversată Ziua Internațională a Telecomunicațiilor și a Societății informaționale. Departamentul Informațional Biblioteconomic din cadrul ULIM și Facultatea Informatică, Inginerie, Design în colaborare cu Orange Systems au organizat un seminar destinat studenților interesați de evoluția domeniului tehnologiilor informaționale și comunicaționale.

Cadrele didactice și invitații au venit cu mesaje de felicitare către viitorii specialiști din domeniul IT. Prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru cercetare științifică și studii doctorale , conf. univ. dr. Iurie Dubcovețchi, decanul facultății Informatică, Inginerie, Dna Irina Cerneauscaite, director DIB și Dl Iurie Coropceanu, fondator „Iucosoft”, au relatat despre revoluția tehnologică și impactul acestei industrii în viitorul apropiat, au încurajat studenții să persevereze în cercetarea domeniului și să dezvolte o industrie autohtonă de software și aplicații.

La rândul său, Dl Andrei Buzdugan, Coordonatorul diviziunii de Software din cadrul Orange Systems, parte a Orange Moldova, a comunicat studenților despre ciclul de dezvoltare a produselor software și despre importanța testării în asigurarea calității acestora. Totodată, studenții au fost consiliați referitor la redactarea corectă a CV-ului și la atitudinea pe care trebuie să o demonstreze candidatul în timpul unui interviu de angajare într-o companie IT.

La fel, Dl Andrei Buzdugan a invitat studenții să aplice CV-urile pentru un stagiu de practică în compania pe care o reprezintă, în unul din domeniile: Software Testing, Project Management, Front-end și UX/UI. Astfel, studenții vor căpăta experiențe practice în sfera IT și vor putea demonstra aptitudinile însușite la cursurile de la facultate pentru a fi angajați cu succes.

Cu ocazia organizării acestui eveniment a fost analizată posibilitatea intensificării colaborărilor dintre Facultatea Informatică, Inginerie, Design și companiile IT în scopul asigurării studenților cu formare profesională corespunzătoare exigențelor actuale ale pieței forței de muncă.


18.05.2018