Ana GUȚU, prim-vicerector ULIM, participă la Reuniunea Comisiei Regionale de Experti a AUF


Pledoarie pentru Noul Spațiu Universitar Francofon


La ora aceasta, dna Ana Guțu, prim-vicerector ULIM, Cavaler la Ordinului Național al Republicii Franceze Legiunea de Onoare, participă la reuniunea Comisiei Regionale de Experti a Agentiei Universitare a Francofoniei (AUF), desfășurată, la Bucuresti. Discuțiile se axează pe proiectele universitare francofone în țările Europei Centrale și de Est, finanțarea și relevanța acestora, precum și prioritățile de viitor, în vederea relansării Noului Spațiu Universitar Francofon.

Conform Strategiei AUF, adoptată la 10 mai anul curent, calitatea formării, a cercetării şi a guvernanţei, inserţia profesională şi necesitatea dialogului cu mediul economic în vederea adaptării ofertei formărilor profesionalizante şi dezvoltării antreprenoriatului în rândul studenţilor sunt obiectivele de azi. Astfel, membrii Comisiei Regionale de Experți a AUF oferă soluții viabile privind consolidarea rolului universităţilor ca operatori ai dezvoltării economice, sociale, culturale şi interculturale, pentru sprijinirea membrilor AUF în fața provocărilor.

În vara acestui an, s-a încheiat un important proiect francofon, axat pe optimizarea serviciilor de asigurare a calității în universități (Optimisation des services d’assurance qualité dans les universités membres) – OptiQua,  ce se înscrie în axa 3 a programării cvadrienale a AUF, din care ULIM a făcut parte.

Dna Ana Guțu a reprezentat universitățile francofone din Europa Centrală și Orientală în instanțele AUF din 2009, a fost membru al Biroului și al Consiliului Asociativ, aleasă în această calitate la Adunarea Generală AUF de la Bordeaux, Franța, apoi mandatul a fost reconfirmat în 2013 (calitatea de membru al Consiliului Asociativ și Consiliului de Administrare), la Adunarea Generală AUF de la Sao Paolo, Brazilia.

Prof. univ. dr. Ana Guțu face parte din pleiada savanților de talie europeană și se distinge printr-un atașament profund la valorile și idealurile francofoniei, domeniu în care este un specialist emerit, un manager și un nume de referință în sistemul de învățământ superior.

După www.languages.ulim.md


10.11.2017