Internaționalizarea ULIM, condiție esențială pentru creșterea calității procesului educațional

Internaționalizarea academică reprezintă un obiectiv esențial al conducerii ULIM pentru dezvoltarea cercetării, creșterea calității procesului educațional și crearea de noi oportunități în contextul deschiderii spre globalizare. Rectorul Andrei Galben a subliniat, în cadrul ultimei reuniuni a Senatului ULIM, că administrația va investi, în continuare în cooperarea cu partenerii din străinătate, în vederea promovării unor standarde înalte ale instituției noastre și promovării acesteia peste hotare. Dl Vlad Chirinciuc, vicerector pentru relații internaționale, a prezentat un raport de evaluare a etapelor de internaționalizare a proceselor universitare ale ULIM, în anul academic 2016-2017. Facem aici o trecere în revistă a celor mai valoroase.

ULIM își confirmă poziția de lider al învățământului superior din RM

Pentru a treia oară consecutiv, ULIM a fost inclusă în clasamentul mondial U-Multirank-2017, ediția a IV-a, inițiată de Comisia Europeană, din mai 2014 și își confirmă poziția de lider al învățământului superior din R. Moldova. Multirank-2017 este un instrument de clasificare a universităților la nivel global.

Punctele forte ale ULIM, confirmate de U-Multirank-2017, sunt: ponderea ridicată a programelor de licență și master în limbi străine, personal academic din afara țării, grade științifice conferite cetățenilor străini, parteneriate strategice, ponderea ridicată a absolvenților de licență și masterat angajați în regiune, rata ridicată de promovare a programelor de licență și masterat în perioada reglementată,  output-ul legat de artă, stagii de practică organizate pentru studenți în țară și străinătate, etc. 

Contrar clasamentelor tradiționale internaționale, evaluările U-Multirank se bazează pe cinci domenii-cheie: performanța în cercetare, calitatea procesului de învățământ (predare-învățare), orientarea internațională, succesul în transferul de cunoștințe (parteneriate cu mediul de afaceri și start-up-uri) și implicarea regională. (A se vedea clasamentul: http://umultirank.org/#!/home?trackType=home&sightMode=undefined&section=entrance)

ULIM, în topul celor mai prestigioase universități din RM

Potrivit ultimului clasament mondial al Ranking Web of Universities, elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei, ULIM a intrat în topul III al celor mai prestigioase instituții de învățământ superior din R. Moldova. În comparație cu rezultatele aceluiași clasament realizat în anul trecut, ULIM și-a îmbogățit substanțial poziția, fapt ce se datorează excelenței academice promovate de conducere și de întreg corpul didactico-științific.

ULIM reprezintă un important centru de ştiinţă și de cultură, ce slujește idealurilor educaționale, de cognoscibilitate, umanism şi universalitate, particularizându-se prin dinamica sa instituțională, prin performanţă, prin spiritul creator, inovator, în fiecare din domeniile pentru care organizează și desfășoară programe de studii.

Potențialul uman, constituit dintr-o adevărată armată de specialiști valoroși, ce muncește, zi de zi, la consolidarea unui sistem educațional de calitate. Ranking Web of Universities este un clasament web al universităților din lume, ce ierarhizează instituțiile de învățământ superior în funcție de mai mulți indicatori, între care volumul de conținut al paginilor web, impactul vizibil al acestuia, referințele bibliografice externe ș.a. Clasamentul este publicat de Cybermetrics Lab, un grup de cercetători al Consiliului National Spaniol de Cercetare (CSIC) cu sediul la Madrid.

ULIM, printre fondatorii Alianței Drumul Mătăsii a Instituțiilor de Business din China și Țările Europei Centrale și de Est

ULIM se află printre fondatorii și  membrii cu drepturi depline ai Alianței Drumul Mătăsii a Instituțiilor de Business din China și Țările Europei Centrale și de Est – (certificat de membru din 10 iunie 2017), pentru mai multe detalii, accesați lincul: http://asrbiz.org .

Proaspăta alianță și-a propus asocierea unor importante școli de afaceri din lume, construirea unei platforme transfrontaliere de comunicare pentru studenți, cercetători și întreprinzători, în vederea promovării și diseminării informațiilor comerciale, economice și educaționale, pentru crearea unui club global al instituțiilor de business.

Alianța se angajează să stimuleze investițiile, încurajeze schimburile transfrontaliere de elevi și studenti, organizarea unor mobilități academice în străinătate, stagii, competiții internaționale și alte programe de schimb, pentru a oferi tinerilor un mediu deschis, divers și liber de învățare eficientă și promovare internațională. 

Facilitarea schimburilor  transfrontaliere de profesori, implicarea în proiecte a unor experți și oameni de știință cu viziuni academice inovatoare, de predare și cercetare, cooperarea între guverne, universități, instituții și întreprinderi – sunt alte obiective de primă importanță ale Alianței.  

Ceremonie extraordinară, la ULIM, mediatizată peste hotare

Unul dintre evenimentele academice de prim-plan ale anului universitar trecut a fost decernarea titlului de Doctor Honoris Causa ULIM filosofului, lingvistului și sociologului de talie mondială dlui Jacques Demorgon, profesor în cadrul universităților Bordeaux, Reims și Sorbona din Franța.

Actualmente, ULIM este membru cu drepturi depline al următoarelor organizații internaționale:

  • Asociația Universităților Europene (EUA)
  • Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
  • Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU)
  • Asociaţia Internaţională a Rectorilor (IAUP)
  • Asociaţia Europeană a Facultăţilor de Drept (ELFA)
  • Consiliul European al Limbilor (ELC)
  • Rețeaua Universitară Globală pentru Inovație (GUNI)
  • Alianţa Universităţilor la Nivel Global pentru Mediu şi Sustenabilitate (GUPES)
  • Alianța Drumul Mătăsii a Instituțiilor de Business din China și Țările Europei Centrale și de Est (ESR)

Comunitatea academică ULIM își va concentra eforturile pe următorii indicatori, conform U-Multiranking - predarea în limbile străine, creșterea numărului de publicații în reviste indexate în baze de date internaționale, derularea unui număr mai mare de mobilităţi studenţeşti, personal străin angajat, doctoranzi din străinătate, cercetare în colective internaţionale, proiecte cu finanţare internaţională etc.

ULIM va continua să dezvolte programe în limbi de circulație internațională, conform necesităţilor identificate ale potenţialilor studenţi și oportunităților de angajare. Sporirea numărului de participări la programe internaţionale în rândul studenților și cadrelor didactice este un alt obiectiv.  

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


06.12.2017