La ULIM s-au desfășurat alegerile pentru postul de rector

La data de 4 aprilie 2018, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM a organizat și asigurat procesul de alegere a rectorului, care s-a desfășurat în Aula Magnifica din cadrul instituției.

     În scopul derulării efective a alegerilor rectorului, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM a desemnat o Comisie formată din 3 membri care au monitorizat scrutinul:

  1. Dl Boris Volosatîi - dr. în pedagogie, și Președintele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM,

  2. Dna Natalia Osoianu - dr. în drept, conf. univ., Secretarul Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM,

  3. Dl Grinceșen Ilie, dr. în științe fizico-matematice, conf. univ., membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM.

    La ședința de alegere a rectorului, drept de vot au avut personalul didactico-științific titular, dar și reprezentanții consiliilor profesorale ale facultăților ULIM și studenților din Senatul ULIM.

    Procesul de alegere a rectorului a avut loc în conformitate cu Regulamentul- cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 09 din 14.01.2015 și Regulamentul privind modul de alegere a rectorului ULIM, aprobat de Senatul ULIM la 29.04.2015.

     La alegeri au participat 143 din numărul total de 155 membri ai comunităţii academice a Universității Libere Internaționale din Moldova cu drept de vot.

     În conformitate cu prevederile regulamentare, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM va anunța rezultatul alegerilor  rectorului în cel mult 2 zile de la data votării.

    Reamintim că pentru ocuparea funcției de rector al ULIM, în lista de candidați au fost admiși dl Ilian Galben, doctor în științe economice, conferențiar universitar și dna Lilia Mărgineanu, doctor în drept, conferențiar universitar.

 


05.04.2018