Organizarea studiilor superioare de masterat la ULIM

Conform planului de activitate a Senatului ULIM și Consiliului de Asigurare a Calității, procesul de organizare a studiilor de masterat la ULIM a fost supus evaluării anuale. Un raport în acest sens a fost prezentat de dna Ana Spînu, preşedinta Consiliului pentru Asigurarea Calităţii. Admiterea la studiile superioare de masterat se face pe bază de concurs, la care pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau al unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.

Studiile superioare de masterat se desfăşoară în baza planurilor de învăţământ, aprobate de Senatul ULIM  şi Ministerul Educaţiei. La ULIM, candidaţii pot opta pentru următoarele programe de masterat.

 
Facultatea DREPT

1. Instituţii de drept privat

2. Drept internaţional şi instituţional

3. Ştiinţe penale

4. Dreptul afacerilor

5. Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ

  

Facultatea Psihologie Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

1. Psihologie clinică şi consiliere psihologică

2. Studii avansate în asistenţa socială şi expertiza social

3. Managementul organizaţional şi al resurselor umane

4.  Psihologia juridică

5. Management educaţional

6. Psihologia socială

7. Economie socială şi managementul proiectelor sociale

8. Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional şi universitar

9. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

10. Management şi consiliere în asistenţa socială

 
Facultatea Ştiințe Economice

1. Finanţe, fiscalitate şi contabilitate

2. Business, management şi antreprenoriat

3. Finanţe, investiţii şi banking

4. Politici comerciale şi drept vamal

5. Management contabil, expertiză şi audit

6. Turism internaţional şi managementul în industria ospitalităţii

7. Control financiar-fiscal

8. Managementul resurselor umane şi leadership

9. Finanţe şi contabilitate internaţională

10. Marketing şi logistică

11. Politici de integrare şi business internaţional

12. Managementul marketingului strategic

13. Management, marketing şi logistică în transport

 

Facultatea de Litere

1. Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional

2. Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice, limbi germanice,  limbi asiatice

 

Facultatea Biomedicină şi Ecologie

1. Managementul serviciilor de frumuseţe şi recuperare

2. Managementul resurselor forestiere şi spaţiilor verzi

3. Tehnologia industrială a medicamentelor

4. Ecologie industrială

5. Design de landşaft

6. Management şi politici de mediu

7. Managementul resurselor naturale

8. Tehnologia medicamentului

9. Ecologie şi protecţia mediului

 

Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism

1. Diplomaţie, securitate, business şi comunicare

2. Jurnalism, imagologie şi relaţii publice

3. Globalizare, etnicitate şi cultură 

4. Istorie globală şi comparativă 

5. Identitate, comunicare interetnică şi cetăţenie

6. Studii regionale 

 

Facultatea Informatică, Inginerie, Design

1. Tehnologii şi aplicaţii web

2. Calculatoare, sisteme şi reţele informatice

3. Prelucrarea informaţiei în sisteme şi reţele

4. Tehnologii informaţionale în transmiterea şi prelucrarea datelor

5. Designul structurilor şi produselor din tricot

6. Tehnologii moderne  în design vestimentar

7. Cercetări aplicative în arta decorativă

8. Securitatea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii

9. Sisteme  informaţionale

10. Sisteme  multimedia

11. Tehnologia  produselor de program

12. Tehnologii  informaţionale mobile

13. Tehnologii informaţionale în business intelligence

14. Design şi arta în textile

15. Tehnologii moderne în design interior

16. Administrarea reţelelor de calculatoare

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


19.05.2017