Prima Ședință ordinară a Senatului ULIM din semestrul II, anul de studii 2018-2019

La 27 februarie curent, s-a desfășurat prima Ședință ordinară din semestrul II a membrilor Senatului ULIM, condusă de rectorul ULIM conf. univ. dr. Ilian Galben.

Pe agenda Ședinței Senatului au fost incluse următoarele subiecte de importanță:

  1. Evaluarea calităţii procesului didactic şi rezultatele sesiunii de examinare în semestrul I al anului de studii 2018-2019 (raportor: Ludmila Zmuncila, șef OSA)

  2. Activitatea Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră (raportor: conf. univ. dr. Gholamali Mohammadifard, director CCPOC)

  3. Evaluarea calității procesului educațional la programele de master la Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei (raportor: conf. univ. dr. Svetlana Rusnac, decanul facultății)

  4. Evaluarea calității procesului educațional la programele de master la Facultatea Științe Economice (raportor: conf. univ. dr. Nina Pestușco, preşedintele Comisiei de Asigurare a Calităţii din cadrul facultății)

  5. Evaluarea calității procesului educațional la programele de master la Facultatea Drept și la Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism (raportori: conf. univ. dr. Lilia Mărgineanu, decanul Facultății Drept și dr. Viorica Țîcu, decanul facultății Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism)

În cadrul ședinței au fost supuse analizei și s-au aprobat proiectele de decizii, prin procedura exprimării votului deschis. Ulterior, prin hotărârea Senatului, Ordinul „Steaua Universitară” a fost acordat Acad. Gheorghe Mișcoi, savant ilustru al Republicii Moldova, autorul a două brevete de invenții, deținătorul multiplelor granturi de participare la forumuri internaționale prestigioase din Japonia, China, SUA, Austria, Olanda, Canada etc., pentru obținerea rezultatelor performante în domeniile învățământului și managementului universitar, științei și implementării tehnologiilor educaționale avansate în cadrul ULIM. Ordinul ULIM  a fost conferit contabilei Tamara Trandafir, care a stat la bazele formării și dezvoltării Contabilității ULIM și prof. univ. dr. hab. Alexandru Gribincea, pentru contribuția esențială la promovarea imaginii instituției în plan educațional, științific, organizatoric și economic. Medaliile ULIM au fost acordate lect. univ. maestru în arte Ion Mercic; prof. univ. dr. hab. Angela Savin; lect. univ. Svetlana Haraz, șef Catedra Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”; Olexa, Gușan, metodista facultății Drept, pentru realizarea succeselor deosebite în domeniul educațional, științific. Cu Diplome de Excelență au fost distinși: Tudor Borș, energetician-șef; conf. univ. dr. Adelina Ștefârță; conf. univ. dr. Tatiana Focșa și Alexandru Mantea, consilierul rectorului. Echipei de futsal ULIM i-a fost acordată Diploma de Merit cu prilejul victoriei obținute în finala Campionatului Inter-Universitar la Futsal, desfășurat la 19 februarie curent.

Serviciul de Presă, ULIM

 


28.02.2019