Ședința lărgită a Consiliului Studențesc al Facultății de Litere

La 10 octombrie curent, la ULIM a fost organizată ședința lărgită a Consiliului Studențesc al Facultății de Litere. Decanul Facultății, conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca le-a vorbit studenților despre importanța acestei structuri academice care asigură coordonarea operativă și transparentă a bunelor practici instructiv-educative prin activități tutoriale, de mentorat, de informare referitor la protecția civilă, la calendarul evenimentelor universitare și socioculturale.

În cadrul reuniunii, dr. Gholamali Mohammadifard, directorul Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră (CCPOC) a menționat activitățile specifice ale centrului și i-a informat despre suportul psihologic de care pot benefica gratuit în cazul în care întâmpină dificultăți academice sau de altă natură. La fel, a relatat și despre faptul că studenții se pot implica în calitate de voluntari în activitățile CCPOC.

Totodată, în cadrul ședinței, Ciprian Rotaru, student în  anul II la Facultatea Litere a fost desemnat președintele Consiliului Studențesc: ”Sunt foarte încântat că am fost ales președinte și voi încerca să-mi îndeplinesc funcția cu responsabilitate și să reprezint interesele colegilor mei.”

În intervenția de sinteză, conf. univ., dr. Carolina Dodu-Savca, decanul Facultății de Litere le-a sugerat studenților să identifice candidaturile potrivite de la cele șase secțiuni de studiere a limbilor străine și să le delege responsabilitățile de ameliorare a procesului educațional.

Consiliul Studențesc a Facultății Litere este o structură care are ca obiectiv promovarea intereselor studenților și consolidarea autoguvernanței studențești.

Serviciul de Presă, ULIM


10.10.2018