Topul profesorilor ULIM

Prim-vicerectorul Ana Guțu a prezentat rezultatele evaluării calității predării cursurilor la ULIM, efectuată de membrii Consiliului de Asigurare a Calității, în perioada februarie – aprilie curent. Măiestria psihopedagogică, corespunderea conţinuturilor lecțiilor curriculei disciplinare, ținuta științifică adecvată a expunerii, actualitatea bibliografiei recomandate și a referințelor utilizate, folosirea propriilor publicații în fundamentarea opiniilor, interdisciplinaritatea, utilizarea tehnologiilor informaționale, provocarea gândirii critice a studenților și respectul pentru diversitatea de opinii – sunt criterii esențiale, conform grilei de observare a experților la orele asistate.

”Anual, ne propunem să evaluăm calitatea predării la ULIM, să aflăm dacă profesorii corespund cerințelor legislației interne a instituției noastre - CODEX-ului ULIM (unic în contextul universităților R. Moldova, ce reprezintă o culegere de acte, documente și Carta ULIM, racordate la politica administrației publice centrale și a organismelor internaționale vizând încadrarea în procesul de europenizare și mondializare  Codex ULIM), dar și actelor normative ale R. Moldova. Să vedem în ce măsură sunt respectate procedurile de asigurare a calității procesului educațional și a îmbunătățirii cursurilor de către profesori și, în ce măsură bunele practici ale dascălilor înaintași ai ULIM sunt diseminate”, menționează dna Ana Guțu.

Anul acesta, evaluatorii, au verificat separat și activitatea profesorilor începători. Conform rezultatelor Consiliului de Asigurare a Calității ULIM, cei cu experienţă mai mică de cinci ani posedă abilități de predare preponderent excelente și bune în ceea ce privește organizarea, conținutul și relevanța, prezentarea și interacțiunea în procesul didactic.

Calificativul EXCELENT, 20 din 20

În urma evaluării experților, 20 din 20 de puncte acordate, au obținut următoarele cadre didactice ale ULIM: Mihai Cernencu, dr. conf. la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism; Vitalie Gămurari, dr. conf. la Facultatea Drept, Gheorghe Golubenco, dr. prof. univ. la Facultatea Drept, Iurie Mărgineanu, dr. conf. la Facultatea Drept și Lilia Mărgineanu, dr. conf. la Facultatea Drept.

Rezultatele evaluării pe facultăți

Facultatea Drept

20 criterii din 20 – EXCELENT

Vitalie Gămurari, dr. conf.,

Gheorghe Golubenco, dr. prof. univ.,

Iurie Mărgineanu, dr. conf.,

Lilia Mărgineanu, dr. conf.

13 criterii din 20 - EXCELENT

Serghei Țurcan, dr. conf.,     

Valeriu Băeșu, lector

12 criterii din 20 EXCELENT

Nicolae Zală, lector,

Fiodor Bria, lector.

 

Facultatea Științe Economice

16 criterii din 20 – EXCELENT

Ecaterina Burlea, dr.

13 criterii din 20 – EXCELENT

Larisa Trifonova, lector

12 criterii din 20 – EXCELENT

Natalia Vornicova, lector

 

Facultatea de Litere

14 criterii din 20 – EXCELENT

Galina Petrea, lector

13 criterii din 20 – EXCELENT

Natalia Leurda, lector,  

Inga Radcova lector,  

11 criterii din 20 – EXCELENT

Marius Chirița, lector

 

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială

11 criterii din 20 – EXCELENT

Silvia Strogotea,  lector

9 criterii din 20 – EXCELENT

Nadejda Gadea, lector

Natalia Musienco, lector

7 criterii din 20 – EXCELENT

Aliona Melentiev, lector

 

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

20 de criterii din 20 – EXCELENT

Mihai Cernencu, dr. conf.

17 criterii din 20 – EXCELENT

Ludmila Tihonov, dr. conf.

15 criterii din 20 – EXCELENT

Rodica Panța, dr. conf., interim.

 

Facultatea Biomedicină și Ecologie

12 de criterii din 20 – EXCELENT

Marina Gamaniuc, lector

Valeria Rusanovschi, lector

10 criterii din 20 – EXCELENT

Natalia Purice, lector

6 criterii din 20 – EXCELENT

Daniela Peca, lector

 

Facultatea Informatică, Inginerie și Design

17 de criterii din 20 – EXCELENT

Rodica Taburța, conf. univ.

15 criterii din 20 – EXCELENT

Tatiana Bâzgu, lector

6 criterii din 20 – EXCELENT

Dinu Țurcanu, lector

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


18.05.2017