ULIM organizează Conferința științifică internațională ”Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”

La data de 16 octombrie curent, ULIM organizează Conferința științifică internațională ”Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare.”

Evenimentul este un omagiu în memoria fondatorului și rectorului ULIM Acad. Andrei Galben (1992-2017), prof. univ. dr. hab. în istorie, personalitate eminentă a învățământului din RM și savant notoriu, angajat plenar în viața universitară, socio-politică și culturală, care a lăsat o amprentă inconfundabilă prin lecțiile-testament de istorie, guvernanță, management, reformare, internaționalizare. Tematica Ședinței în plen ”Dialogul civilizațiilor: paradigme, reprezentări și practici” este în consonanță cu viziunea Acad. Andrei GALBEN, care a fost adeptul „teoriei ansamblurilor”, preocupat de globalizare, lumile multipolare și „idealurile lumii unite”.

În cadrul conferinței din 16-18 octombrie își vor ține ședințele Școala Doctorală în Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale (16/17.10.2018), Școala Doctorală în Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării (17.10.2018), Școala Doctorală în Drept (18.10.2018) și Departamentul Informațional Biblioteconomic (18.10.2018), care vor organiza manifestații științifice tematice în cadrul cărora vor participa parteneri instituționali și profesori din străinătate (România, Franța, Spania, SUA, Israel, Elveția, Polonia, Turcia, Ucraina, Quatar, Germania, Australia, Ungaria, Rusia, Lituania, Belarus).

Limbile de lucru ale conferinței: română, rusă, engleză și franceză. Mai multe detalii le puteți vedea în Program.

Serviciul de Presă, ULIM


11.10.2018