La ULIM a fost organizat Colocviul Internațional „Interconexiunea paradigmelor și metodelor în studierea limbilor culturi”

În zilele de 10 și 11 mai 2018, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI), Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei, Biroul Europei Centrale și Orientale și cu Ambasada Franței au organizat cea de-a XIII-a ediție a Colocviului Internaţional cu genericul Francopolyphonie cu tema „Interconexiunea paradigmelor și metodelor în studierea limbilor-culturi”.

Evenimentul a demarat cu discursul prof. univ. dr. hab. Elena PRUS, Prorector pentru Cercetare științifică și Studii doctorale ULIM care a făcut o sinteză a tradiției de cercetare francofone în Europa de Est, a amprentei naționale în Republica Moldova și a specificului elaborărilor instituționale și individuale la ULIM. În alocuțiunea de deschidere, Excelența Sa Pascal Le Deunff, Ambasador al Republicii Franceze în Republica Moldova, a încurajat cercetătorii să contribuie la proiectarea unor noi deschideri lingvo-culturale în vederea implementării unei interculturalități de perspectivă. De asemenea, la inaugurare a participat cu alocuțiune de salut dna Claudia Vișan, Responsabil proiecte al reprezentanței AUF pentru RM și Ucraina.

La Colocviul  Internaţional „Interconexiunea paradigmelor și metodelor în studierea limbilor-culturi” au participat profesori din  24 de universităţi, reprezentând 14 țări ale lumii precum Franța, România, Polonia, Spania, Croația, Turcia, Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Coasta de Fildeș, Burkina Faso, Maroc, Albania, inclusiv din universitățile și instituțiile de cercetare din România și  din Republica Moldova.

Urmând Proiectul instituțional Multilingvism, contrastivitate și comunicare interculturală, axat pe un caracter euristic complex al observației filologice prin prisma interculturalității și a transdisciplinarității, participanții la colocviu și-au propus eliberarea limbajului uman din facticitatea și reducționismul lui în vederea înțelegerii și analizei fenomenalității sale orchestrate, grație unor abordări paradigmatice complexe, în vederea înscrierii mijloacelor linguistice și extralingvistice în interconexiunea viziunilor/realităților civilizaționale și expresia/expresivitatea mediatică și artistică.

În ședința din plen au conferențiat distinși invitați precum prof. univ. dr.  Christian DAUDEL (Universitatea « Jean Monnet » din Saint-Etienne, Franța); prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria ARDELEANU (Universitatea  « Ştefan cel Mare » din  Suceava);  conf. univ. dr.  Gorana BIKIC-CARIC (Universitatea din Zagreb, Croația); conf. univ. dr.  Olena STEFURAK (Universitatea Cernăuți « Yuriy Fedkovici », Ucraina). De rând cu ei, au făcut prezentări și profesorii de la ULIM - conf. univ. dr.  Victor UNTILĂ, Directorul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale și conf. univ. dr.  Carolina DODU-SAVCA, Decanul Facultății Litere.

În acest context, Ambasadorul Republicii Franceze în țara noastră a fost invitat la o întrevedere cu conducerea ULIM, în cadrul căreia rectorul Ilian Galben a prezentat un scurt istoric al universității, al conceptului educațional și a relatat despre scopurile pe care le are instituția în contextul pregătirii specialiștilor. Potrivit E.S Pascal Le Deunff, este foarte important ca domeniul academic să fie preocupat de îmbunătățirea procesului educațional, iar Ambasada Republicii Franceze este deschisă spre cooperare și oferirea suportului necesar în acest sens Universității Libere Internaționale din Moldova. La fel, Ambasadorul s-a arătat interesat   ca universitari din Franța să participe la conferința din 16 octombrie 2018, cu genericul „Dialogul civilizațiilor: paradigme, reprezentări și practici”, organizată în memoria regretatului rector Andrei Galben.
15.05.2018