Ambasadoarea Italiei în RM, Valeria BIAGIOTTI, în vizită la ULIM

La data de 27 aprilie 2018, E.S. Valeria BIAGIOTTI, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Italiene în Republica Moldova, a efectuat o vizită de documentare la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

  Cu acest prilej, a avut loc, inițial, o întrevedere cu conducerea instituției. Rectorul ULIM, conf. univ., dr. în economie Ilian Galben, a informat interlocutoarea despre activitatea pe care o realizează ULIM, precum și despre colaborarea pe care o desfășoară la nivel internațional, manifestându-și disponibilitatea de a lărgi arealul acestor relații, prin semnarea în timpul cel mai apropiat a unor acorduri de colaborare în domeniul academic cu centrele de învățământ superior din Italia și impulsionarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

În context, Valentina Ciumacenco, Directorul Centrului de Cooperare Internațională, a subliniat importanța pentru ULIM a unui șir de proiecte realizate în comun cu instituții de învățământ superior din Italia.

    La fel, în cadrul discuțiilor, Ambasadoarea Italiei în Republica Moldova a fost invitată la conferința din 16 octombrie 2018, cu genericul „Dialogul civilizațiilor: paradigme, reprezentări și practici”, organizată în memoria regretatului rector Andrei Galben. Dna Elena Prus, vicerector pentru cercetare, a prezentat conceptul și subiectele ce vor fi dezvoltate la conferință, menționând că se dorește sporirea și lărgirea oportunităților de cooperare.

  La rândul său înaltul oaspete a adus mulțumiri conducerii ULIM pentru cordialitatea cu care a fost primită, exprimând-și disponibilitatea de a contribui personal la identificarea în cel mai scurt timp a unor universități din Italia, pe măsura ULIM, în vederea semnării unor acorduri bilaterale de colaborare și lansării cât mai curând posibile a unor parteneriate strategice de cooperare.

Totodată, în vederea promovării culturii și civilizației italiene, E.S. Valeria BIAGIOTTI a dat asigurări că va identifica în scurt timp noi posibilități de modernizare a Aulei Italia din cadrul ULIM.

În urma acestei întrevederi, E. S Ambasadoarea Itaiei, Valeria Biagiotii, a făcut un tur al universității, fiind însoțită de Dna Elena Prus și Dna Valentina Ciumacenco. În aceste împrejurări, Ambasadoarea Valeria Biaggioti a luat cunoștință cu structura universității, vizitând muzeul ”Prieteniei”, Institutul Confucius, Aula Italiei,  salile de lectură din cadrul Departamentului Informațional Biblioteconomic și laboratoarele de cercetare.

În agenda vizitei a fost stabilită și o întrevedere cu studenții, la care a fost manifestat un interes sporit din partea tinerilor pentru relațiile stabilite între Republica Moldova și Italia. Aceștia au avut ocazia să adreseze întrebări și să dezbată subiecte ce sunt conectate cu activitatea diplomatică. În această conjunctură, Ambasadoarea Italiei a relatat despre misiunea ei în țara noastră și a apreciat munca depusă de autoritățile din Republica Moldova și Italia pentru dezvoltarea nivelului economic bilateral.

La finalul discuțiilor, Ambasadoarea Italiei în țara noastră, a asigurat studenții că se va îngriji de revizuirea unor programe de mobilitate, care să înlesnească accesul tinerilor la oportunitățile de studii în universitățile din Italia.

 


03.05.2018